Evaluatie proef sluipverkeer

25-04-2024
621 keer bekeken

De evaluatie van de proef om sluipverkeer tegen te gaan in Velsen-Noord is afgerond. De proef leverde waardevolle informatie op.

Bevindingen verkeersonderzoek

Om de effecten van de proef op het verkeer te kunnen meten, voerden we tijdens de hele proefperiode telslangmetingen uit en deden we twee weken een kentekenonderzoek. Deze tellingen deden we ook voorafgaand aan de proef. Dit zijn de resultaten:

  • De hoeveelheid sluipverkeer op de Grote Hout- of Koningsweg is tijdens de proef behoorlijk afgenomen. Van gemiddeld 500 motorvoertuigen tussen 15:00-17:00 uur voorafgaand aan de proef naar gemiddeld 100 motorvoertuigen tijdens de proef.
  • Het inrijverbod is dagelijks in totaal door ongeveer 200 voertuigen genegeerd. Circa de helft hiervan is bestemmingsverkeer en de andere helft is sluipverkeer.
  • Het inrijverbod leidde tot een beperkte toename van het sluipverkeer op de Vletterliedenstraat (van 130 naar 160 motorvoertuigen tussen 15:00-17:00 uur).
  • Het aandeel sluipverkeer dat via de Wijkerstraatweg het dorp verlaat, is afgenomen van 630 motorvoertuigen naar 260 motorvoertuigen tussen 15:00-17:00 uur.
  • De toename van het verkeer op de Wenckebachstraat leidde niet tot extra filevorming en vertragingen op de Wenckebachstraat.

Handhaving en keermogelijkheid

Op basis van de ervaringen met handhaving tijdens deze proef is de conclusie dat bij een mogelijk definitieve invoering van het inrijverbod handhaving noodzakelijk is en dat dit niet te realiseren is met de fysieke inzet van mensen op straat. Wij gaan ervan uit dat we met de verzamelde gegevens voldoende motivatie hebben naar het Openbaar Ministerie om bij het mogelijk definitief instellen van het inrijverbod over te gaan op camerahandhaving.
Uit de evaluatie blijkt ook dat het bij een eventueel definitief inrijverbod wenselijk is om op de plek van het inrijverbod een (veilige) keermogelijkheid voor auto’s te maken door het aanpassen van de infrastructuur.

Vragenlijst inwoners

Vanaf het begin van de proef konden belanghebbenden een online vragenlijst invullen over de proef. Dit deden 186 mensen, voornamelijk bewoners en ondernemers uit Velsen-Noord. Uit vragenlijst concluderen we dat het merendeel van de respondenten in basis positief is over de maatregel, mits we de handhaving goed organiseren en bewoners/ondernemers een ontheffing krijgen.

Hoe verder

Wij gaan de maatregel nu verder uitwerken. Hierbij gaan we uit van de volgende randvoorwaarden:

  • Handhaving voeren we uit met kentekencamera’s;
  • Belanghebbenden (bewoners en ondernemers in de dorpskern Velsen-Noord) krijgen de mogelijkheid om voor hun eigen voertuig(en) ontheffing aan te vragen;
  • Het inrijverbod moet niet leiden tot verkeersonveilige situaties door het keren van auto’s op de Grote Hout- of Koningsweg.

Op basis van de uitwerking neemt het college een principebesluit over de invoering van het inrijverbod. Hierna kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken op het voorgenomen besluit om een inrijverbod in te stellen voor de Grote Hout- of Koningsweg. In de documenten op de projectpagina leest u meer informatie over de resultaten van de verschillende onderzoeken tijdens de proef en de evaluatie.
 

» Wil je meer weten over dit project zoals achtergrond, nieuws, tijdlijn en documenten?

ga naar de projectpagina 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen