Submenu

Achtergrondinformatie

PEN-Dorp ligt ten noorden van de spoorlijn en wordt omsloten door de Hoflaan/Noorderlaan, de Grote Hout of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen.

Beschrijving herinrichting

De herinrichting van de woonwijk bestaat uit de volgende plannen:

  • In de wijk blijft het woonerfprincipe met een maximumsnelheid van 15 km/u. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
  • De rijbaan wordt versmald en krijgt in de hele woonwijk dezelfde maatvoering van 4,50 meter breed. 
  • Parkeren kan op verschillende manieren. In de smallere straten wordt langsparkeren (achter elkaar parkeren) toegepast en in de bredere straten komen haaksparkeervakken. 
  • Om harder rijden dan 15 km/u te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels en chicanebochten. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
  • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige Ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
  • In de hele woonwijk komt meer groen door het planten van bomen, hagen en sierheesters.

Planning werkzaamheden per fase 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bie Infra B.V. Tijdens het werk is de weg per fase afgesloten voor doorgaand verkeer. Houdt u rekening met verkeershinder. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt.

Fase 1 t/m 6

De werkzaamheden in fase 1 t/m 6 zijn afgerond.  

Fase 7

Fase 7 start vanaf maandag 5 februari 2024. De werkzaamheden voor fase 7 betreffen het entree van PEN-Dorp tussen de Hoflaan en de kruising Noorderlaan en Westerwijkstraat. Het betreft de woningen Noorderlaan 9 t/m 19. Tijdens het werk is dit gedeelte van de Noorderlaan niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. 

Om de wijk in en uit te kunnen rijden maken we tijdelijk een ontsluitingsroute tussen de Noorderlaan en de Hoflaan. Deze komt naast woning Noorderlaan 46 te liggen en is bestemd voor bewoners van PEN-Dorp. Op die manier blijft de wijk toegankelijk.

Bereikbaarheid

  • Voetgangers kunnen over loopschotten langs de werkzaamheden lopen. Alle woningen blijven lopend bereikbaar. 

  • Fietsers kunnen kruisingen waar gewerkt wordt lopend oversteken, met de fiets aan de hand.
  • Auto’s moeten de omleidingsroutes volgen.

Denkt u er aan om uw auto niet te parkeren binnen de gebieden waar gewerkt gaat worden.

Huisvuil

Tijdens werkzaamheden kunt u uw huisvuil op de ophaaldag buiten het werkterrein aanbieden. Als u dit niet zelfstandig kunt en u heeft niemand die u daarbij kan helpen, vraag dan hulp aan het personeel van de aannemer.

Wat is er aan vooraf gegaan?

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

Tijdens de inspraakperiode zijn 2 reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties staan in de inspraakrapportage. Het voorlopige ontwerp is op een paar punten aangepast tot een definitief ontwerp. Op dinsdag 1 maart 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Voorbereiding op de werkzaamheden

Als voorbereiding op de herinrichting zijn in maart 2023 alvast 11 bomen gekapt.  De bomen worden na de herinrichting vervangen door 25 nieuwe bomen. 

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de heer J. Kolk, projectbegeleider gemeente Velsen, via telefoonnummer 14 0255 of stuur een e-mail naar jkolk@velsen.nl.

Cookie-instellingen