Submenu

Klankbordgroep en projectgroep bezoeken opvanglocaties

16-04-2024

Op donderdag 4 april jl. bezochten zeven leden van de klankbordgroep en medewerkers van de projectgroep Opvang Velsen twee opvanglocaties van het COA.

De twee opvanglocaties van het COA waren in Noord-Holland en in Zuid-Holland. ’s Ochtends bezochten we eerst het azc aan de Willinklaan in Amsterdam Nieuw-West. Dit is een asielzoekerscentrum met een capaciteit van zo’n 700 opvangplaatsen. Het is een overbruggingslocatie en blijft in ieder geval open tot het nieuwe azc in de duurzame nieuwe wijk Houthaven klaar is. Dit azc wordt onderdeel van een nieuwe woonwijk. Daarna bezochten we een regionale opvanglocatie (ROL-locatie) in Oegstgeest, gehuisvest in een voormalige ggz-instelling. 
Dit is een reguliere opvanglocatie voor statushouders, met een capaciteit van 175 opvang-plaatsen. Naast statushouders verblijven hier op de 2e etage van het gebouw ook 63 Oekraïense vluchtelingen; en in een naastgelegen pand wonen maximaal 80 spoedzoekers uit de gemeente zelf. Spoedzoekers zijn geen vluchtelingen, maar mensen die door een persoonlijk urgente situatie, bijvoorbeeld een echtscheiding of huisuitzetting, per direct op zoek zijn naar woonruimte.

Tijdens deze bezoeken kregen we concrete en duidelijke uitleg van een tweetal woon-begeleiders van het COA. Daarna volgde een uitgebreidere rondleiding door beide gebouwen. Er was voldoende ruimte om vragen te stellen. Een beleidsadviseur van de gemeente Oegstgeest vertelde ’s middags na de rondleiding hoe de opvang daar in 2021 tot stand was gekomen. En hoe zij als gemeente en het COA de participatie met direct omwonenden en andere, betrokken en geïnteresseerde inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hadden aangepakt.

Bij beide locaties was in het begin sprake van weerstand en ongerustheid, en hadden omwonenden zorgen over risico’s wat betreft de leefbaarheid en veiligheid. Hier namen de locaties passende maatregelen op, zoals het organiseren van periodiek en regulier overleg met het COA, omwonendenoverleg, het instellen van een buurtcomité en direct en persoonlijk contact met de politie, via de verantwoordelijke wijkagent. Ook ontstonden er vanuit diverse, lokale organisaties en vanuit de locatie zelf verschillende initiatieven om met elkaar in contact te komen, te blijven en de wederzijdse kennismaking, betrokkenheid en integratie te bevorderen. Omwonenden op beide locaties ervaren  - na soms enige aanloopproblemen en het direct oppakken van diverse acties en verbeterpunten -  nauwelijks tot geen overlast van deze opvanglocaties.

Themabijeenkomsten klankbordgroep (KBG)

Op maandag 22 april, dinsdag 23, woensdag 24 en maandag 29 april a.s. organiseren we in totaal vier themabijeenkomsten voor leden van de klankbordgroep. Tijdens deze bijeenkomsten bieden we de klankbordgroep inzicht in welke adviezen, ideeën, zorgen en suggesties we in de afgelopen maanden hebben opgehaald, verzameld en geïnventariseerd over vijf verschillende thema's.

Deze vijf thema’s zijn: (1) Veiligheid; (2) Leefbaarheid & schaalgrootte; (3) Doelgroepen & culturen; (4) Dagbesteding & integratie, en (5) Ruimtelijke inpassing & natuur. We toetsen bij de klankbordgroep of de opgehaalde informatie klopt en volledig is. De klankbordgroep-leden hebben de mogelijkheid om o.a. verdiepende vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen over de genoemde thema's. En over andere zaken die misschien nog onduidelijk of onzeker zijn, waar ze zich zorgen over maken of ideeën voor hebben. De vragen kunnen gesteld worden aan experts van de politie en het COA, en aan diverse medewerkers van de gemeente en van het projectteam Opvang Velsen.

De resultaten van de themabijeenkomsten nemen we mee in ons Participatie-eindverslag. Dit verslag bestaat onder andere uit:

  • Alle verslagen van de diverse participatiemomenten, waaronder de startbijeenkomsten, ons recente bezoek aan 2 azc's, deze themabijeenkomsten en diverse enquêtes. Het gaat dan om zowel de enquête onder klankbordgroep-leden; als ook om de enquête onder alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Santpoort-Zuid, en enkele tientallen inwoners (van 18 jaar en ouder) uit het zuidelijke deel van Santpoort-Noord;
  • Het advies van de klankbordgroep of opvang van asielzoekers op deze locatie mogelijk is. En aan welke randvoorwaarden en criteria asielopvang volgens de klankbordgroep moet voldoen;
  • Een reactie van het college op de verzamelde en geïnventariseerde adviezen, zorgen en ideeën uit de diverse participatiemomenten.

Dit Participatie-eindverslag delen we na de zomer met de gemeenteraad, samen met de andere onderzoeken, zoals de ruimtelijke, milieukundige en juridisch onderzoeken.
 

» Wil je meer weten over dit project zoals achtergrond, nieuws, tijdlijn en documenten?

ga naar de projectpagina 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen