Submenu

Participatieverslag bijeenkomst omgeving Telstarstadion

02-10-2022
277 keer bekeken 0 reacties

Op maandag 12 en 19 september 2022 vonden in het gemeentehuis de bewonersbijeenkomsten plaats voor de locatie Telstarstadion en directe omgeving (waarvoor alle omwonenden zich konden aanmelden).

De gemeente Velsen gaf een presentatie over de geschiedenis en voortgang van het project en een toelichting op de vier stedenbouwkundige modellen die op 17 februari 2022 aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. Aan de hand van vier thema’s vond met alle aanwezigen het verdiepende gesprek plaats om de kennis en expertise uit de omgeving op te halen. 

De zorgen, wensen en ideeën zijn samengevat in een afbeelding en in een participatieverslag. In nagenoeg alle gesprekken kwam naar voren dat het gebied een rustige groene wijk moet blijven. De huidige omgeving draagt daar aan bij, maar ook zijn bepaalde delen in het gebied toe aan een opwaardering. De samenvatting en het participatieverslag vindt u hier.

Volgende stap

Naast bewoners zijn er ook andere belanghebbenden zoals Telstar, de verschillende verenigingen die nu in het gebied actief zijn, Gymnasium Felisenum, CareworX fysiotherapie en de Stadsschouwburg. Een tweetal bewoners zal deelnemen aan een klankbordgroep waarin alle belanghebbenden met elkaar samenwerken aan de verschillende scenario’s ter besluitvorming voor de gemeenteraad. Op 1 december 2022 is de aanmelding voor deelname aan de klankbordgroep gesloten.

Momenteel worden alle aanmeldingen geïnventariseerd en zal de klankbordgroep worden samengesteld. Nader nieuws over het vervolg verschijnt zo spoedig mogelijk.

Cookie-instellingen