Van Pont tot Park IJmuiden

Ingezet wordt op vernieuwing en verduurzamen van de woningvoorraad, het verruimen van het woningaanbod en het compacter maken van het winkelcentrum rond de Lange Nieuwstraat en een horecaplein op Plein 1945.

IJmuiden is met het strand, de duinen en de haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek om stedelijk te wonen en te ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de vernieuwing van afgelopen jaren daar mooie voorbeelden van. In het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark is alleen nog veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ouderen en ondernemers. De urgentie om dit deel van IJmuiden klaar te stomen voor de toekomst wordt steeds groter. De kansen die zich nu in het gebied voordoen willen we niet laten schieten. Hierbij heeft de gemeente wel uw hulp nodig. Denk met ons mee en bezoek de informatiemarkt op 20 september 2023 op het gemeentehuis Velsen. De gemeente Velsen heeft over het gebied nagedacht en de mogelijkheden uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot Park. Een exacte invulling is dit niet, het is een denkrichting.

Unieke kans

Welke kansen zijn er dan? Woningbedrijf Velsen gaat komende jaren zo’n 2.800 woningen vernieuwen waarvan een groot deel ligt in het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark. Ook andere partijen melden zich bij de gemeente met ideeën. Een unieke kans om dit gebied te vernieuwen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de overstap naar gasloos wonen, duurzaamheid en sociale veiligheid gaan die komende jaren een rol spelen. Gemeente Velsen en Woningbedrijf Velsen hebben de ondersteuning van AM/Hemubo voor de gebiedsontwikkeling van dit hele gebied.

Gebiedsvisie Pont tot Park

In de gebiedsvisie zetten we in ieder geval in op vernieuwing van de woningvoorraad, het verruimen van het woningaanbod en het compacter maken van het winkelcentrum rond de Lange Nieuwstraat met een horecaplein op Plein 1945.

Ontwikkelperspectief

Gemeente, Woningbedrijf Velsen en AM/Hemubo werken aan het ontwikkelperspectief voor Pont tot Park. Het ontwikkelperspectief is een doorwerking op de gebiedsvisie Pont tot Park. De ambities die de 3 partijen hebben: wonen, duurzaamheid, voorzieningen, mobiliteit, cultuurhistorie en landschap worden hierin verder uitgewerkt. In het ontwikkelperspectief staat niet op adres niveau beschreven wat waar gaat gebeuren. Wel staat per gebied beschreven welke ambities er zijn en op welke manier de gemeente deze ambities hoopt waar te maken. Wij streven ernaar om eind 2023 het ontwikkelperspectief gereed te hebben.

Informatiemarkt 20 september 2023

Dit alles kunnen wij niet alleen. Hierbij hebben wij de inwoners nodig! Op 20 september wordt er daarom een informatiemarkt georganiseerd. Tijdens deze informatiemarkt vertellen wij u graag waar wij staan, welke ambities wij hebben. Op een actieve manier zullen wij u ook om uw input vragen. De gebiedsvisie is een vertrekpunt voor de verdere uitwerking van ontwikkelingen in het gebied, voor nieuw te vormen beleid en voor het gesprek dat de gemeente voert met inwoners, ondernemers en alle betrokken partijen.

Meer informatie over Pont tot Park

Op  de website www.ponttotpark.nl leest u de actuele informatie. Op deze website wordt wekelijks een blog geschreven met informatie over Pont tot Park. U kunt zich op deze website ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo houden we u automatisch op de hoogte van de ontwikkelingen.

Cookie-instellingen