Visie op Velsen

Update: herstart Visie op Velsen 

Begin 2020 dachten verschillende betrokkenen mee over de Visie op Velsen. Via het burgerpanel werd een enquête uitgezet, er werden gesprekken gevoerd met partners in de regio en tijdens het Velsens Forum dachten organisaties en bedrijven mee over de toekomst van Velsen. In maart 2020 zouden daarnaast toekomstgesprekken plaatsvinden met inwoners. Helaas konden deze vanwege het coronavirus niet doorgaan. Nu het virus lang onder ons blijft zijn fysieke groepsbijeenkomsten helaas nog steeds niet mogelijk. Toch gaan we graag ook nu met u in gesprek over de toekomst van de gemeente Velsen. We starten daarom nu het participatietraject weer op en gaan zoveel mogelijk digitaal het gesprek aan. 

We nodigen u van harte uit om mee te denken over de Visie op Velsen. U kunt u hier aanmelden voor de digitale toekomstgesprekken. Uw ansichtkaart of bijdrage per mail, post of telefoon ontvangen we natuurlijk ook graag. 

Wat gaat er gebeuren?

Inwoners worden uitgenodigd mee te praten in digitale groepsgesprekken. Eind november organiseren we per kern een digitale bijeenkomst. Welke ideeën en dromen hebben inwoners voor de toekomst van de gemeente Velsen? Welke uitdagingen spelen binnen de kern richting de toekomst? En wat kan de kern bijdragen aan de gemeente Velsen als geheel. Ook de jeugd nodigen we uit om hun mening te laten horen.

Digitale kernbijeenkomsten: 

  • maandagavond 16 november - Santpoort-Zuid 
  • woensdagavond 18 november - Santpoort-Noord 
  • maandagavond 23 november - Velsen-Zuid
  • dinsdagavond 24 november - Velserbroek
  • woensdagavond 25 november - Velsen-Noord 
  • dinsdagavond 1 december - IJmuiden 

U kunt u hier aanmelden voor één van bovenstaande digitale bijeenkomsten.

Ook kunnen inwoners de Visie op Velsen ansichtkaart gebruiken om hun dromen en ideeën te delen. 

 

Visie op Velsen

In 2011 formuleerden wij samen met onze inwoners en partners de ‘Visie op Velsen 2025’, het toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven.
Onze samenleving verandert echter snel en daarmee onze kijk op de toekomst. Daarom is het goed om onze Visie op Velsen te actualiseren. Bij het opstellen van deze nieuwe langetermijnvisie betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van de gemeente. Zo zorgen we er samen voor dat Velsen goed voorbereid is op de toekomst.

Hoe de toekomst van Velsen eruitziet, heeft ook gevolgen voor u als inwoner. U heeft ongetwijfeld ideeën, of dromen over de toekomst. Deel uw ideeën hier of tijdens een van de bijeenkomsten in uw buurt.  Voor de zomer brengen we alles wat is opgehaald samen. Na de zomer wordt de geactualiseerde visie aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"198026"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenspel Velsen is een initiatief van gemeente Velsen.

 

 

Cookie-instellingen