Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen over de Transitievisie warmte.

Het slaan van een geothermische bron is een zeer kostbare investering en vraagt al snel een investering van 15 tot 20 miljoen euro. Voor grote of diepe bronnen is dat meer. Het is pas zinvol om dat te gaan doen als er ook meteen een warmtenet is met een warmtevraag van 4.000 tot 6.000 woningen. Meer informatie over geothermie kunt u lezen op de website van het Expertise Centrum Warmte.

In principe zijn de meeste huizen geschikt te maken voor all-electric, zoals warmtepompen, met de toepassing van isolatie- en ventilatiemaatregelen en het overgaan op elektrisch koken. Warmtepompen gebruiken elektriciteit en dat verbruik neemt onevenredig toe als de woning slecht geïsoleerd is. De investeringskosten per type gebouw en bouwperiode lopen daarvoor erg uiteen, waarbij over het algemeen geldt: hoe ouder de woning, hoe meer aanpassingen nodig zijn dus hoe hoger de investering.

Per 1 mei 2020 stelt het Rijk subsidie beschikbaar aan woningcorporaties voor het aardgasvrij maken van hun vastgoed.

Waterstof wat vaak genoemd de laatste tijd. Op dit moment wordt waterstof al gebruikt voor industriële toepassingen, grotendeels nog gemaakt van aardgas. In de toekomst wanneer er elektriciteitsoverschotten zijn door grootschalige opwek van bijvoorbeeld windenergie, zou waterstof in kleine hoeveelheden beschikbaar kunnen komen voor de gebouwde omgeving. Maar de verwachting is dat het vooral naar de industrie en zwaar transport zoals scheepvaart, vrachtwagens en luchtvaart zal gaan en dat de gebouwde omgeving er slechts in beperkte mate gebruik van kan maken. Het is dan verstandig om dat beperkte waterstofgas te gebruiken op plekken waar andere oplossingen niet of slecht mogelijk zijn zoals monumentale binnensteden.

Cookie-instellingen