Submenu

Achtergrondinformatie

Beschrijving inrichting

In de Banjaerstraat komt er meer ruimte voor parkeren en wordt de rijbaan versmald. Dit komt het reeds aanwezige snelheidsregime van maximumsnelheid van 30 km per uur ten goede.

Aan de Heirweg worden ter hoogte van de Plataan enkele parkeervakken opgeheven om meer ruimte en overzicht te creëren voor schoolgaande kinderen en hun ouders.

Ter hoogte van de kruisingen Ladderbeekstraat en de Schoonoortstraat komt een verkeersplateau om de snelheid in de Heirweg en met name rondom de school af te remmen. Door het toevoegen van de tekst ‘school’ in de rijbaan wordt er nog eens extra aangeduid dat de weggebruiker zich bevindt in de omgeving van een school.

In de Banjaertstraat en de Heirweg wordt meer groen aangeplant, zoals laanbomen, bomen in het plantsoen en sierheesters in de plantvakken.

Planning werkzaamheden per fase 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Noord-Holland Infra B.V.  Tijdens het werk is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeershinder kunnen we helaas niet voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt.


Fase 1 t/m 4

Fasen 1 tot en met 4 zijn inmiddels afgerond.

Fase 5

De werkzaamheden voor fase 5 starten vanaf 22 januari 2024. In deze fase wordt gewerkt tussen de Ladderbeekstraat en de Schoonoordstraat. We verwachten dat het werk in deze fase ongeveer 3 weken duurt.

Bereikbaarheid

  • Voetgangers kunnen over loopschotten langs de werkzaamheden lopen. Alle woningen blijven lopend bereikbaar. 
  • Fietsers kunnen kruisingen waar gewerkt wordt lopend oversteken, met de fiets aan de hand.
  • Auto’s moeten de omleidingsroutes volgen.
  • Denkt u er aan om uw auto niet te parkeren binnen de gebieden waar gewerkt gaat worden.

Huisvuil

Tijdens werkzaamheden kunt u uw huisvuil op de ophaaldag buiten het werkterrein aanbieden. Als u dit niet zelfstandig kunt en u heeft niemand die u daarbij kan helpen, vraag dan hulp aan het personeel van de aannemer.

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

Het ontwerp is in samenspraak met een klankbordgroep en de inwoners van de Banjaertstraat en Heirweg tot stand gekomen.

Tijdens de inspraakperiode zijn er zes reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties zijn opgenomen in de inspraakrapportage. Op enkele punten is het voorlopige ontwerp aangepast tot een definitief ontwerp. Op dinsdag 25 januari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Cookie-instellingen