Submenu

Achtergrondinformatie

Beschrijving herinrichting

De herinrichting van de Koningin Wilhelminakade bestaat uit de volgende plannen:

 • De inrichting en de snelheid die gereden mag worden in de straat blijft 30km per uur. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
 • De straat wordt hetzelfde ingericht als de rest van de wijk Oud-IJmuiden. Dit betekent dat we gebruik maken van dezelfde materialen en maatvoering.
 • De rijbaan wordt smaller gemaakt en wordt in de hele straat 3,50 meter breed. 
 • In de huidige situatie wordt er al langs geparkeerd (achter elkaar parkeren). Dit blijft zo in het nieuwe ontwerp maar wordt op de stoep mogelijk gemaakt. De parkeervakken zijn na de werkzaamheden duidelijk zichtbaar. 
 • Om harder rijden dan 30 km per uur te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
 • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
 • In de straat komt meer groen door het planten van bomen in grote groenvakken. 

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bie Buitenwerk B.V. en duren tot maart 2024. De planning en voortgang van het werk is afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. 
Tijdens het werk is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeershinder kunnen we helaas niet voorkomen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt. De aannemer informeert omwonenden tijdig wanneer een nieuwe fase wordt gestart. 

 • Fase 1 loopt van kruising Koningin Wilhelminakade en Cronjéstraat t/m kruising Koningin Wilhelminakade en Kadestraat.
 • Fase 2 loopt van kruising Koningin Wilhelminakade en Cronjéstraat t/m Koningin Wilhelminakade 47 tot 57.
 • Fase 3 loopt van Koningin Wilhelminakade 47 tot 57 t/m Kruising Koningin Wilhelminakade en Adrianastraat.
 • Fase 4 betreft de Cronjéstraat.
 • Fase 5 loopt van de Kruising Koningin Wilhelminakade en Kadestraat t/m koningin Wilhelminakade 199.
 • Fase 6 loopt van Koningin Wilhelminakade 201 t/m kruising Koningsstraat. 

Afronding fase 4 en start fase 5 op dinsdag 23 januari

Op dinsdag 23 januari start de aannemer met het dichtstraten van fase 4. Tegelijkertijd beginnen de werkzaamheden aan de riolering vanaf de kruising Kadestraat (fase 5).  Tijdens het werk is de Koningin Wilhelminakade vanaf de kruising met de Cronjéstraat t/m Koningin Wilhelminakade nummer 47 afgesloten voor het verkeer. Omrijden kan via de Bloemstraat. Door middel van rijplaten kunnen de hulpdiensten de woningen nog bereiken vanuit de Adrianastraat.

Bereikbaarheid

Per fase worden verkeersmaatregelen getroffen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Houdt u gedurende de werkzaamheden dus rekening met omleidingen of oponthoud. 

 • Voetgangers kunnen over loopschotten langs de werkzaamheden lopen. Alle woningen en bedrijven blijven lopend bereikbaar. 
 • Fietsers kunnen lopend langs het werk, met de fiets aan de hand.
 • Auto’s kunnen de omleidingsroute via de Bloemstraat volgen. Deze wordt met borden aangegeven.
 • Denkt u er aan om uw auto niet te parkeren binnen de gebieden waar gewerkt gaat worden.

Huisvuil

Tijdens werkzaamheden kunt u uw huisvuil op de ophaaldag buiten het werkterrein aanbieden. Als u dit niet zelfstandig kunt en u heeft niemand die u daarbij kan helpen, vraag dan hulp aan het personeel van de aannemer.

Wat er aan vooraf ging

Het definitief ontwerp van de herinrichting is in november 2022 door het college vastgesteld. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met een klankbordgroep van belanghebbenden. Het ontwerp heeft ook ter inspraak gelegen. Alle reacties zijn op genomen in de inspraakrapportage en het ontwerp is op enkele punten aangepast.

Bij de voorbereiding van de uitvoering is het ontwerp nogmaals aangepast en besproken tijdens een bewonersavond. 
Het oorspronkelijke ontwerp, het definitieve ontwerp, de inspraakrapportage en andere relevante documenten kunt downloaden. U treft ze onderaan deze pagina bij Meer informatie.

Cookie-instellingen