Telstarstadion en de directe omgeving

Op maandag 12 en 19 september 2022 vonden in het gemeentehuis de bewonersbijeenkomsten plaats voor de locatie Telstarstadion en directe omgeving (waarvoor alle omwonenden zich konden aanmelden).

De gemeente Velsen gaf een presentatie over de geschiedenis en voortgang van het project en een toelichting op de vier stedenbouwkundige modellen die op 17 februari 2022 aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. Aan de hand van vier thema’s vond met alle aanwezigen het verdiepende gesprek plaats om de kennis en expertise uit de omgeving op te halen. 

Documenten

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"documents","twitterType":"username","listIcon":"icon-right-open-big","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260052"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen