Vlietweg 2 Santpoort-Noord

Op het voormalig terrein van KPN aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord werken we aan een project voor jongerenhuisvesting. Dit doen we samen met de initiatiefnemer ‘1828 Groep’. We bouwen ongeveer 195 betaalbare huurwoningen (met gedeelde voorzieningen) voor starters op de woningmarkt tussen de 18 en 28 jaar.

Samenspel

Om de inwoners uit de omgeving goed te informeren en te betrekken, hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd. De slotbijeenkomst van de participatie heeft op 29 augustus 2022 plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft aan de hand van deze participatiebijeenkomsten een stedenbouwkundig plan opgesteld. Wilt u meer weten over de bijeenkomsten? Lees de verslagen op vlietweg2santpoortnoord.nl.

Stappen die al zijn gezet

Gemeente Velsen en initiatiefnemer 1828 Groep hebben in de afgelopen periode de volgende stappen gezet:

  • 29 juli 2022 is de anterieure overeenkomst ondertekend.
  • 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad unaniem akkoord gegeven voor het stedenbouwkundig plan voor Velsen.
  • 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de toewijzing aan 25% Velsenaren te verhogen in 50%.

Wat gebeurt er de komende periode?

De initiatiefnemer werkt aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de locatie Vlietweg. Het perceel heeft nu een bedrijfsbestemming. Deze bestemming moet worden gewijzigd naar een woon- en groenbestemming. Het gewijzigde bestemmingsplan en het  besluit hogere waarden Wet geluidhinder is vastgesteld.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met San van der Zeijden: szeijden-lieste@velsen.nl of 06 40787499.

Meer informatie 

Cookie-instellingen