Submenu

Achtergrondinformatie

Projectontwikkelaars Amvest en Heijmans hebben deze grond in 2009 gekocht. Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal daarom moeten worden gewijzigd naar de functie wonen. We onderzoeken op dit moment de haalbaarheid. Het gaat in totaal om circa 120 woningen.

Het verloop tot nu toe

In 2010 heeft de gemeente, de projectontwikkelaars Amvest en Heijmans en de eigenaar een onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouw op de locatie Zuidoostrand Driehuis. Het bouwen van woningen is toen niet doorgegaan vanwege de terughoudende houding van de provincie. 

In 2018 hebben gemeente en provincie een koersnotitie met uitgangspunten opgesteld. Daarin stond dat de bebouwing ondergeschikt is aan de omgeving en de natuur. Op basis van dit uitgangspunt stond de provincie positief ten opzichte van woningbouw op deze locatie.

In maart 2022 hebben gemeente en de projectontwikkelaars een intentieovereenkomst gesloten. In de intentieovereenkomst staat dat gemeente en Amvest en Heijmans samen onderzoeken of het haalbaar is om op deze locatie woningen te bouwen.

In april 2022 zijn gemeente en provincie nog steeds positief over woningbouw op deze locatie. De projectontwikkelaars gaan tijdens de onderzoeken ook in gesprek met de omwonenden.

Als alles is afgerond wordt de haalbaarheidsanalyse samen met de participatieverslagen voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de bestemmingsplanprocedure neemt de gemeenteraad een besluit.

Meer informatie over het project Zuidoostrand

  • Om mee te doen aan de onderzoeken zie de website van de projectontwikkelaars: zuidoostrand-driehuis. Hier kunt u zich als omwonende of woningzoekende inschrijven voor een nieuwsbrief.
Cookie-instellingen