Submenu

Tijdlijn

Spring naar:
Datum:

Opstartfase

Locatie:
00:00 - 00:00

1. Nieuwe Kaderafspraken 2021 - 2024 met corporaties en huurdersorganisaties 2. Gezamenlijke opdrachtverlening aan onafhankelijk adviesbureau en procesbegeleid Lees meer over Opstartfase

2020-01-01 01 Jan 2020 2021-12-01  -  01 Dec 2021
Locatie:
00:00 - 00:00

3. Quick-scan op basis van veerkrachtkaarten Velsen 4. Gebiedsateliers in samenspel met bewoners, (maatschappelijk) partners en bestuurders 5. Rapportage met gebiedsschetsen en aanbevelingen om te werken aan veerkrachtige wijken Lees meer over Fase 1a (2021-2022)

2020-01-01 01 Jan 2020 2022-12-31  -  31 Dec 2022
Locatie:
09:30 - 10:00

6. (Bestuurlijke) gesprekken over de ‘hoe’-vraag: organiseren van gebiedsgericht samenwerken 7. Vastleggen vervolg in jaarschijf 2023 van Prestatieafspraken Velsen 2021-2024 Lees meer over Fase 1b (2022)

2022-01-01 01 Jan 2022 2022-12-31  -  31 Dec 2022
Datum:

Fase 2 (2023)

Locatie:
00:00 - 00:00

8. Organiseren startbijeenkomst met professionals 9. Consultatieronde langs professionals 10. Organiseren bijeenkomst met inwoners en andere stakeholders uit Velsen-Noord 11. Schrijven concept-Actieplan Velsen-Noord Lees meer over Fase 2 (2023)

2023-01-01 01 Jan 2023 2023-01-01  -  01 Jan 2023
Datum:

Fase 3 (2024)

Locatie:
00:00 - 00:00

12. Consultatie concept-Actieplan bij bewoners en professionals 13. Bestuurlijke besluitvorming Actieplan Lees meer over Fase 3 (2024)

2024-01-01 01 Jan 2024 2024-12-31  -  31 Dec 2024

Cookie-instellingen