Flexwonen Groot Helmduin IJmuiden

Huisvesting vinden is een probleem in heel Nederland en in Velsen. Veel mensen zoeken een woning en het woningaanbod is laag. Iedereen kent wel iemand die snel woonruimte nodig heeft of had. Het probleem neemt eerder toe dan af. Want betaalbare woonruimte wordt schaarser en de eisen om in aanmerking te komen, liggen hoog.

Door de krapte op de woningmarkt, de stikstofbeperkingen voor nieuwbouwwoningen en de lange voorbereidingstijd voor nieuwbouw zijn flexwoningen een alternatief. Flexwoningen bouwen gaat namelijk snel. Het biedt kansen voor mensen die het hard nodig hebben, en kan een impuls aan een gebied geven. Wij willen daarom flexwonen mogelijk maken in gemeente Velsen en onderzoeken we hoe we dit goed kunnen aanpakken. 

Locaties

Er zijn voor dit project 3 locaties vastgesteld.

 • Valckenhoeflaan, Santpoort Noord
 • VV Waterloo, Driehuis
 • Groot Helmduin, IJmuiden

Gesprek

Groot Helmduin is een van de locaties waar we flexwoningen willen realiseren. Met omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners zijn we nu in gesprek. De vraag is hoe we voor mensen een oplossing bieden om te wonen, maar ook een bijdrage leveren aan de buurt. Denk hierbij aan het aantal woningen, hoe de woningen er uit komen te zien, wat er nodig is in de directe omgeving. Daarnaast willen we weten welke vragen er zijn en deze zoveel mogelijk beantwoorden. Vanuit de bijeenkomsten willen we leren van de inbreng van de gespreksdeelnemers.

Bijeenkomsten

In een overleg met het wijkplatform Zee en Duinwijk en de werkgroep Groot Helmduin zijn de vragen die zijn opgehaald uit de bijeenkomst van de werkgroep Groot Helmduin van 21 november jl. besproken. Deze vragen worden meegenomen in de bijeenkomsten. Om antwoorden te kunnen geven op deze onderwerpen, organiseren we in deze eerste fase 2 informatieavonden per locatie.

 • In december 2022 was de eerste bijeenkomst en hierbij was er vooral veel ruimte voor informatie over het project en ruimte voor vragen.
 • Op 25 januari 2023 was de tweede bijeenkomst met als doel om met de verzamelde informatie aan de slag te gaan en samen met u als inwoner de plannen concreter te maken.
 • Van beide bijeenkomsten zijn er een verslagen gemaakt. Deze verslagen en de presentatie zijn te vinden op deze pagina. Ook wordt er een voorbereidende werkgroep gestart. Aanmelden hiervoor kan via deze site.
 • Momenteel zijn wij bezig met het formeren van een voorbereidende werkgroep, waar de bestaande werkgroep Groot Helmduin en werkgroep Zee- en Duinwijk ook voor worden uitgenodigd.
 • Op 25 januari 2023 organiseren we een vervolgbijeenkomst. Dan gaan we met de gekregen informatie aan de slag. Samen met u als inwoner en als mogelijk toekomstige bewoner, om de plannen concreet te maken. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt.
 • Halverwege 2023 komt er op basis van de inbreng en een financiële onderbouwing een advies naar de gemeenteraad.
Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen