Actieplan Velsen-Noord

Reageren op het concept Actieplan Velsen-Noord kan via het reactieformulier onder 'Documenten'. 

Luchtfoto Velsen-Noord

Velsen-Noord is een bijzondere plek vanwege de unieke mix van mensen, geschiedenis, natuur en industrie. Het is een dorp waar mensen hard werken, trots zijn op hun gemeenschap en zich vol overgave toewijden aan het vormgeven van hun toekomst. Toch loopt Velsen-Noord op gebied van leefbaarheid achter op andere dorpskernen in Velsen. Om dit te verbeteren is er een actieplan opgesteld. De gemeente hoort graag uw mening over dit actieplan. Want uw inbreng is belangrijk voor het slagen van het Actieplan Velsen-Noord.
 

Het plan is nog niet definitief. Daarom spreken we van een concept-actieplan. Voordat het een definitief-actieplan wordt, horen wij graag uw mening. Uw inbreng is belangrijk voor het slagen van het actieplan. Als inwoners bent u ervaringsdeskundigen en weet u wat er bij u in de omgeving speelt, waar zorgen over zijn, welke ideeën er leven en welke behoeftes er zijn. Misschien hebt u zelf ook wel een idee dat nog niet eerder is besproken.

Inzien en reageren tot 1 maart 2024

Van 18 januari tot 1 maart 2024 kunt u reageren op het concept. U kunt reageren op de opgehaalde informatie en op de voorgestelde acties. Ook als u nieuwe ideeën heeft of onderwerpen mist, kunt u dit aangeven. We hebben hiervoor een reactieformulier gemaakt dat u gemakkelijk kunt invullen en versturen.

Het Actieplan Velsen-Noord en het reactieformulier vindt u onder het kopje Documenten.

Gestart in 2022

In 2022 heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporaties om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. De gemeente werkt samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partners en bewoners van Velsen-Noord aan een actieplan. Een actieplan met een grondige analyse, een gemeenschappelijk, gewenst toekomstbeeld en concrete acties die daaraan bij moeten dragen. Een actieplan waarin partijen gezamenlijke urgenties omarmen en bereid zijn daaraan te werken. Het actieplan gaat over onderwerpen zoals samenleven, veiligheid, hulp en ondersteuning, woningen, de woonomgeving en de samenwerking met inwoners.

Concept-Actieplan Velsen-Noord

In de afgelopen periode heeft de gemeente vele gesprekken gevoerd en zijn er onderzoeken uitgevoerd door gemeente en corporaties. Op 19 januari, 6 juni en 30 augustus 2023 zijn er bijeenkomsten georganiseerd en hebben er gesprekken plaats gevonden om te horen wat er in Velsen-Noord speelt en waar vraag naar is.

Uit al deze gesprekken en bijeenkomsten is een concept-Actieplan voortgekomen. Het plan beschrijft welke acties partijen ondernemen om op korte en lange termijn te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Velsen-Noord.

Hoe verder na 1 maart?

Alle reacties worden beantwoord en verzamelen we in één document. Vanaf 15 maart is dit document via deze website in te zien. In dit document ziet u of uw opmerking/suggestie/idee verwerkt is of waarom niet. Zo is het voor iedereen in te zien en blijft niemand onbeantwoord.

Uiterlijk in mei van dit jaar wordt dit plan aangeboden aan de raad. Als de raad het goedkeurt, starten we onmiddellijk met de uitvoering van verschillende onderdelen van het plan.

Cookie-instellingen