Flexwonen VV Waterloo Driehuis

Huisvesting vinden is een probleem in heel Nederland en in Velsen. Veel mensen zoeken een woning en het woningaanbod is laag. Iedereen kent wel iemand die snel woonruimte nodig heeft of had. Het probleem neemt eerder toe dan af. Want betaalbare woonruimte wordt schaarser en de eisen om in aanmerking te komen, liggen hoog.

Door de krapte op de woningmarkt, de stikstofbeperkingen voor nieuwbouwwoningen en de lange voorbereidingstijd voor nieuwbouw zijn flexwoningen een goed alternatief. Een flexwoning is meestal een flexibele, kleine woning die bedoeld is voor mensen die snel woonruimte nodig hebben. Flexwoningen bouwen gaat namelijk snel. Dit komt onder andere doordat de woningen voor een groot deel in de fabriek worden gebouwd en omdat de procedure voor de vergunning korter is dan bij nieuwbouw. Het biedt kansen voor mensen die het hard nodig hebben, en kan een positief impuls aan een gebied geven. Wij willen daarom flexwonen mogelijk maken in gemeente Velsen en onderzoeken we hoe we dit goed kunnen aanpakken.

Locaties

Er zijn voor dit project 3 locaties vastgesteld.

  • Valckenhoeflaan, Santpoort Noord
  • VV Waterloo, Driehuis
  • Groot Helmduin, IJmuiden

Gesprek

VV Waterloo is een van de locaties waar we flexwoningen willen realiseren. Met omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners zijn we nu in gesprek. Er zijn twee bijeenkomsten geweest en we zijn een werkgroep aan het formeren. Zolang de aanmeldmogelijkheid voor de werkgroep op de website actief is, kunt u zich hiervoor aanmelden. De vraag is hoe we voor mensen een oplossing bieden om te wonen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de buurt. Denk hierbij aan het aantal woningen, hoe de woningen er uit komen te zien, wat er nodig is in de directe omgeving. Daarnaast willen we weten welke vragen er zijn en deze zoveel mogelijk beantwoorden. Met de werkgroep blijven wij hierover in gesprek.

Bijeenkomsten

Om antwoorden te kunnen geven op deze onderwerpen, organiseren we in deze eerste fase 2 informatieavonden per locatie.

  • Woensdag 14 december 2022 was de eerste bijeenkomst, waarbij er vooral veel ruimte was voor informatie over het project en ruimte voor vragen.
  • Maandag 16 januari 2023 was de tweede bijeenkomst met als doel om met de verzamelde informatie aan de slag te gaan en samen met u als inwoner de plannen concreter te maken.
  • Van beide bijeenkomsten zijn er een verslagen gemaakt. Deze verslagen en de presentatie zijn te vinden op deze pagina. Ook wordt er een voorbereidende werkgroep gestart. Aanmelden hiervoor kan via deze site
  • Halverwege 2023 komt er op basis van de inbreng en een financiële onderbouwing een advies naar de gemeenteraad. <

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen