Herinrichting Eemstraat en omgeving

Gemeente Velsen gaat de Eemstraat, Rijnstraat 6 t/m 100 en de kruisingen met de Kromme Mijdrechtstraat te IJmuiden opnieuw inrichten. We gaan hiervoor een nieuw ontwerp maken.

Wij vragen u met ons mee te denken over de inrichting van de straat. Heeft u een voorkeur voor een nieuwe indeling van de straat? Heeft u wensen voor het aanplanten van groen? Hoe richten we de parkeergelegenheid in? Hierover willen we graag met u in gesprek aan de hand van een aantal ontwerpuitgangspunten die zijn opgesteld.

Vervangen riolering

Na inspectie van het rioolstelsel is gebleken dat dit niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet en dus vervangen moet worden. Het oude gemengde rioolsysteem wordt vervangen voor een gescheiden rioolsysteem, waarbij het vuilwater van de woningen apart wordt afgevoerd van het hemelwater. Voor de afvoer van het hemelwater dat op de bestrating valt, wordt een infiltratie rioolleiding aangelegd. Op deze infiltratie rioolleiding worden alle straatkolken aangesloten. Hiermee maken we de straat klimaatbestendiger. 

Hoe kunt u meedenken?

De gemeente organiseert rondom dit soort projecten een inloopbijeenkomst voor bewoners en vergaderingen met een klankbordgroep.

Klankbordgroep

Voor dit project is op 31 mei 2022 een klankbordgroep gestart van 8  belanghebbenden. Dit zijn bewoners, maar ook mensen van het wijkplatform IJmuiden-Zuid, de werkgroep toegankelijkheid en het uitvaartcentrum. Met deze groep gaan we twee of drie keer uitgebreid in gesprek om een voorlopig ontwerp van een nieuwe straatinrichting te maken.  Bij het maken van het ontwerp met de klankbordgroep nemen we de vragen, ideeën en opmerkingen mee die inwoners via www.samenspelvelsen.nl hebben meegegeven. De verslagen van de klankbordgroep worden ook gedeeld op deze website zodat iedereen het proces kan volgen. Pas als het voorlopig ontwerp klaar is, volgt de officiële inspraak waar alle belanghebbenden op het ontwerp kunnen reageren.

Aanmelden klankbordgroep

Het is nog steeds mogelijk om u als bewoner aan te melden voor deze klankbordgroep via dit formulier. Er is een maximum van 20 belanghebbenden voor deze klankbordgroep. Als er meer dan 20 aanmeldingen zijn, maken we een keuze uit de belanghebbenden op basis van een gelijkmatige spreiding van deelnemers over de straten.

Planning

Bij een voorspoedige voortgang van het project, verwachten we in het voorjaar van 2023 te kunnen starten met de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting een halfjaar duren.

Vragen en informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider H. Meegdes via mailadres hmeegdes@velsen.nl of via tel. 06-364 202 74. <


 

Cookie-instellingen