Flexwonen Santpoort-Noord

Huisvesting vinden is een probleem in heel Nederland en in Velsen. Veel mensen zoeken een woning en het woningaanbod is laag. Iedereen kent wel iemand die snel woonruimte nodig heeft of had. Het probleem neemt eerder toe dan af. Want betaalbare woonruimte wordt schaarser en de eisen om in aanmerking te komen, liggen hoog.

Door de krapte op de woningmarkt, de stikstofbeperkingen voor nieuwbouwwoningen en de lange voorbereidingstijd voor nieuwbouw zijn flexwoningen een goed alternatief. Flexwoningen bouwen gaat namelijk snel. Het biedt kansen voor mensen die het hard nodig hebben, en kan een positief impuls aan een gebied geven. Wij willen daarom flexwonen mogelijk maken in gemeente Velsen en onderzoeken we hoe we dit goed kunnen aanpakken.

Locaties

Er zijn voor dit project 3 locaties vastgesteld.

 • Valckenhoeflaan, Santpoort Noord
 • VV Waterloo, Driehuis
 • Groot Helmduin, IJmuiden

Gesprek

Ook wordt de Paramaribostraat een tweede locatie in Santpoort-Noord onderzocht, als mogelijke locatie voor flexwoningen. Om te toetsen hoe de omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners hierover denken, hebben wij een brief gestuurd naar alle volwassen inwoners van Santpoort-Noord met het verzoek een vragenlijst in te vullen met drie keuze mogelijkheden:

 • flexwoningen alleen op locatie Valckenhoeflaan;
 • flexwoningen alleen op locatie Paramaribostraat;
 • flexwoningen verdeeld over beide locaties.

Zo willen we inzicht krijgen welke voorkeur men heeft. Momenteel worden deze gegevens geanalyseerd. De verwerking van de vragenlijst gebeurt strikt vertrouwelijk, de resultaten zijn niet naar personen te herleiden.

Meer informatie in de flyer

Wij hebben een informatieflyer samengesteld en meegestuurd met de brief van 14 februari 2023, waarin u beknopt meer informatie vindt over het bouwen van flexwoningen op beide locaties. Over de locatiekeuze, het behoud van groen en natuur, de toename aan verkeer en de parkeerdruk. De drukproef van deze flyer vindt u hier

Bijeenkomsten

Om antwoorden te kunnen geven op deze onderwerpen, organiseren we in deze eerste fase 2 informatieavonden per locatie.

 • Dinsdag 6 december 2022 was de eerste bijeenkomst.
 • Na afloop van de bijeenkomst is er een verslag gemaakt. Het verslag en de presentatie kunt u vinden op deze pagina.
 • Inmiddels is er een voorbereidende werkgroep gestart om met de vragen en uitkomsten van de eerste bijeenkomst te adviseren over de vervolgstappen. Verslagen van deze werkgroep vindt u op deze pagina.

We nodigen u van harte uit voor de tweede bijeenkomst over flexwoningen in Santpoort- Noord.

Deze vindt plaats op maandag 27 maart 2023 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het BUKO-stadion aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

Voor een goed verloop van de avond is het van belang dat we vooraf weten hoeveel mensen er komen. Aanmelding is verlengd en kan tot en met 22 maart 2023. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de uitslag van het onderzoek. Terugkoppeling van de avond zal te vinden zijn op deze pagina op samenspelvelsen.nl

We streven ernaar om circa juni 2023 de gemeenteraad te voorzien van een advies op basis van de opgehaalde informatie uit de vragenlijst en de tweede informatiebijeenkomst. <
 


 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen