Perspectieven op Velsen-Noord

Actieplan voor en van Velsen-Noorders

Het concept-Actieplan is opgesteld op basis van de gesprekken die zijn gevoerd in Velsen-Noord. De grote hoeveelheid aan reacties is teruggebracht tot vijf verhaallijnen - perspectieven - gericht op Velsen-Noord. Deze perspectieven zijn (1) Samenleven en ontmoeten, (2) Veiliger in Velsen-Noord, (3) Hulp en ondersteuning, (4) Aantrekkelijke woning en woonomgeving en (5) Samen aan de slag.

Per perspectief is beschreven (a) hoe het zou moeten zijn volgens de gesproken inwoners en professionals, (b) hoe het beeld nu is en (c) welke opgaven men voor zich ziet. De perspetieven vormen de basis voor de selectie van de drie focusopgaven en de acties die daaraan verbonden zijn.

Wilt u deze perspectieven lezen? Download dan snel het concept-Actieplan Velsen-Noord onder het kopje 'Documenten'.

Cookie-instellingen